Organisatie

Raad van Bestuur
Carlo Van Acker Voorzitter
Louis Van Wellen Lid
Rudi Wynen Lid
Carlo Lambrechts Lid
Dagelijks Bestuur
Carlo Van Acker Voorzitter
Carlo Lambrechts Ondervoorzitter
Marc Brackeva
Xavier Van Breda
Rudi Wynen
Sven Smets
Jorg Keldermans
PR – Sponsoring
Carlo Van Acker
Carlo Lambrechts
Rudi Wynen
Infrastructuur
Fons Van Der Auwera Verantwoordelijke gebouwen, terreinen, parking
Leslie Van Riel Kledij A-kern
Marc De Bock Materiaal
Jorg Keldermans Beheer parkingplaatsen
Kantines – Ticketing
Xavier Van Breda Verantwoordelijke kantines
Xavier Van Breda Bevoorrading en verkoop tickets
Jeugdwerking
Sven Smets TVJO
Carlo Lambrechts Jeugdmanager
Ronny Beck Jeugdsecretaris
Leslie Van Riel Materiaal jeugd
Leslie Van Riel Kledij Jeugd
A-kern
Koen Schockaert Sportief Verantwoordelijke
Erik Heirman, Koen Schockaert Sportieve cel
Tom Schipper, Kris Lenaerts en Kristof Maes Technische staf
Maurizio Scappini Afgevaardigde
Erik Heirman Teammanager
Jacques Collignon en Erik Heirman Scouting
Ondersteuning
Maarten Stuer en Jorg Keldermans Ontvangst Scheidsrechters
Ronny Beck Verzekeringen
Fons Van Der Auwera Veiligheid
Xavier Van Breda Organisatie Socio
Jorg Keldermans Website, Abonnementen
Event43 Eveline Claes
Medische cel
Werner Volant Clubdokter
Maarten Stuer Verantwoordelijke verzorging en kine
Gerechtigd Correspondent
Jorg Keldermans Verantwoordelijke
Ronny Beck Jeugdsecretaris
Loonadministratie
Erik Heirman Gegevensverzameling
Xavier Van Breda Gegevensverwerking en betaling
Financieel beheer
Xavier Van Breda Facturatie en betalingen
Stefan Somogyi Boekhouding
Secretariaat
Xavier Van Breda Beheer reclamepanelen, Contracten,
Verzekeringen, Socio, …