Organisatie

Raad van Bestuur
Carlo Van Acker Voorzitter
Louis Van Wellen Lid
Rudi Wynen Lid
Nicole Van Riel Lid
Dagelijks Bestuur
Carlo Van Acker Voorzitter
Rudi Wynen Ondervoorzitter
Nicole Van Riel
Marc Brackeva
Xavier Van Breda
Carlo Lambrechts
Youri Julliams
Jorg Keldermans
PR – Sponsoring
Carlo Van Acker
Rudi Wynen
Infrastructuur
Fons Van Der Auwera Verantwoordelijke gebouwen, terreinen, parking
Lutgarde Van Esbeen Kledij
Richard Luyckx Materiaal
Jorg Keldermans Beheer parkingplaatsen
Kantines – Ticketing
Steven Moelans Verantwoordelijke
Jan Deleu Socio
Nicole Van Riel Drankbevoorrading
Leo De Hous & Xavier Van Breda Bevoorrading en verkoop tickets
Leo De Hous & Xavier Van Breda Beheer kas kantines en socio
Jeugdwerking
Youri Julliams Coördinator
Carlo Lambrechts Jeugdmanager
Eddy Luyckx Jeugdsecretaris
Materiaal jeugd
Lutgarde Van Esbeen Kledij Jeugd
Remy Paardekam en Steven Moelans Evenementen jeugd
Leo De Hous Poortverantwoordelijke
A-kern
C. Van Acker, trainers Sportieve Cel
Koen Schockaert Sportief Manager
B. De Roover, K. Lenaerts, K. Verhagen Trainersstaf
Maurizio Scappini Afgevaardigde
Jacques Collignon Scouting
Ondersteuning
Maarten Stuer Ontvangst Scheidsrechters
Eveline Claes Verzekeringen
Leo De Hous Poortverantwoordelijken
Carlo Van Acker Veiligheid
Xavier Van Breda Organisatie Socio
Jorg Keldermans Website, Abonnementen
Carlo Van Acker Evenementen
Medische cel
Werner Volant Clubdokter
Robin Thys Verantwoordelijke verzorging en kine
Gerechtigd Correspondent
Jorg Keldermans Verantwoordelijke
Loonadministratie
Eveline Claes Gegevensverzameling
Xavier Van Breda Gegevensverwerking en betaling
Financieel beheer
Xavier Van Breda Facturatie en betalingen
Stefan Somogyi Boekhouding
Secretariaat
Xavier Van Breda Beheer reclamepanelen, Contracten,
Verzekeringen, Socio, …