Organisatie

Raad van Bestuur
Carlo Van Acker Voorzitter
Louis Van Wellen Lid
Rudi Wynen Lid
Carlo Lambrechts Lid
Dagelijks Bestuur
Carlo Van Acker Voorzitter
Carlo Lambrechts Ondervoorzitter
Marc Brackeva
Xavier Van Breda
Rudi Wynen
Fred Ehlen
Jorg Keldermans
PR – Sponsoring
Carlo Van Acker
Carlo Lambrechts
Rudi Wynen
Infrastructuur
Fons Van Der Auwera Verantwoordelijke gebouwen, terreinen, parking
Lutgarde Van Esbeen Kledij A-kern
Richard Luyckx Materiaal
Jorg Keldermans Beheer parkingplaatsen
Kantines – Ticketing
Xavier Van Breda Verantwoordelijke kantines
Xavier Van Breda Bevoorrading en verkoop tickets
Jeugdwerking
Fred Ehlen TVJO
Carlo Lambrechts Jeugdmanager
Ronny Beck Jeugdsecretaris
Materiaal jeugd
Lars Van Riel Kledij Jeugd
Leo De Hous Poortverantwoordelijke
A-kern
C. Van Acker, trainers Sportieve Cel
Koen Schockaert Sportief Manager
Erik Heirman Ombudsman
Maurizio Scappini Afgevaardigde
Eveline Claes Teammanager
Jacques Collignon en Erik Heirman Scouting
Ondersteuning
Maarten Stuer en Jorg Keldermans Ontvangst Scheidsrechters
Ronny Beck Verzekeringen
Carlo Van Acker Veiligheid
Xavier Van Breda Organisatie Socio
Jorg Keldermans Website, Abonnementen
Event43 Evenementen
Medische cel
Werner Volant Clubdokter
Maarten Stuer Verantwoordelijke verzorging en kine
Gerechtigd Correspondent
Jorg Keldermans Verantwoordelijke
Loonadministratie
Eveline Claes Gegevensverzameling
Xavier Van Breda Gegevensverwerking en betaling
Financieel beheer
Xavier Van Breda Facturatie en betalingen
Stefan Somogyi Boekhouding
Secretariaat
Xavier Van Breda Beheer reclamepanelen, Contracten,
Verzekeringen, Socio, …