Samenwerking R. Cappellen FC en Kon. Noorse SV

R. Cappellen FC en K. Noorse SV zijn trots en verheugd om te kunnen aankondigen dat beide clubs vanaf heden nauw gaan samenwerken. Beide clubs met een rijke geschiedenis willen de krachten bundelen om een unieke samenwerking te creëren binnen de gemeente Kapellen. Op deze manier kunnen beide clubs ook voetbal op maat aan bieden aan al haar leden om zo mee haar steentje bij te dragen aan de doelstellingen van Voetbal Vlaanderen.

Beide clubs zijn gezonde, zelfstandige voetbalverenigingen met elk hun specifieke kenmerken. R. Cappellen FC heeft een lange traditie in het nationale voetbal voor senioren en in het interprovinciaal voetbal voor de jeugd in het Noorden van Antwerpen.
Kon. Noorse SV is een vereniging van ongeveer 700 leden met een grote jeugd- en seniorenwerking en daarnaast een unieke meisjes- en dameswerking alsook G-voetbal.

De voorbije maanden hebben de besturen van R. Cappellen FC en Kon. Noorse SV met elkaar besproken of een nauwere samenwerking een bijdrage kan leveren in de doelstellingen van de beide verenigingen. De hoofddoelstelling voor onze beide verenigingen is het aanbieden van voetbal op maat voor al onze huidige en toekomstige spelers en sympathisanten.

Gezien de positieve uitkomst van deze besprekingen, hebben we samen besloten om de “Cappellen-Noorse voetbal Community (CNC)” op te richten. Hier kunnen we onze ca. 1000 gezamenlijke leden in een gemeenschap laten voetballen waarbij we zo efficiënt mogelijk onze gezamenlijke infrastructuur gaan gebruiken voor al onze leden.
Zo zal er samengewerkt worden in alle leeftijdscategorieën, worden gezamenlijke activiteiten uitgewerkt en wordt kennis gedeeld om de voetbalbeleving van de twee verenigingen te integreren en te versterken.

De praktische uitwerking wordt verder tussen de bestuursorganen van de beide verenigingen uitgewerkt. Hierover zullen we u later informeren.

Met sportieve groeten,

Carlo van Acker, Voorzitter R. Cappellen FC
Christophe Egyed, Voorzitter Kon. Noorse SV