Nieuwjaarsbrief Carlo Van Acker

Beste leden en sympathisanten,
Het nieuwe jaar is ingezet. Mag ik u namens de voltallige Raad van Bestuur oprecht het allerbeste toewensen in dit overgangsjaar 2021 waarin we hopelijk snel weer de overgang maken van het nieuwe normaal naar het oude normale verenigingsleven. Onze vereniging, onze club, onze overwinningen en onze nederlagen. SAMEN.
Het komt terug, nog actiever, nog gedrevener, nog ambitieuzer.
Op de laatste algemene vergadering van onze leden van de VZW en de raad van bestuur was er tevredenheid. Het nieuwe project van de vereniging, gestart drie seizoenen geleden, wierp zijn vruchten af. De rekening klopte, ondanks het feit dat elke club het momenteel lastig heeft. Alle ploegen stonden er bij aanvang van het seizoen in hun nieuwe outfit. En de resultaten op alle niveaus mochten meer dan gezien worden. Sportief, organisatorisch en financieel.
Het stamnummer 43 was en is “alive and kicking”.
Op deze manier kunnen we er nog vele jaren tegenaan. Met een toekomstvisie en met duidelijke targets: het optimaliseren van onze infrastructuur, het behoud van ons “nationaal voetbal”, de blijvende kwalitatieve ontwikkeling van onze jeugd en de eigenheid van onze club die zowel binnen als buiten het Jos Van Wellen Stadion gekend is.
Met het nodige realisme, maar niet minder gemeend.
Kortom, dankzij jullie geapprecieerde inzet en overtuiging moet dit alles tot een verder succes leiden.
En daarvoor wil de Raad van Bestuur zich blijven inzetten, belangeloos maar heel zeker van haar stuk.
Ik eindig zoals ik begonnen ben: we zien elkaar snel weer om SAMEN te beleven, te dromen, te verbroederen en onze grote en kleine jongens verder aan te moedigen, in goed en slecht weer…
Op ons eerste “pintje” aan den toog. Santé.
Beste sportieve groet,
CARLO VAN ACKER
Voorzitter Raad van Bestuur RCFC