Vertrouwenspersoon

 

In het kader van de verdere ontwikkeling van de club heeft R. Cappellen FC recent twee aanspreekpunten integriteit (API) ofwel Vertrouwenspersonen aangesteld.

De Vertrouwenspersoon is iemand waarbij éénieder binnen de club terecht kan met een vraag, vermoeden of klacht over grensoverschrijdend gedrag of onethisch gedrag. Onder grensoverschrijdend gedrag verstaan we zaken als fysiek, psychisch of seksueel geweld, maar ook bijvoorbeeld pesten. Ook kan men bij de Vertrouwenspersoon terecht om simpelweg zijn of haar hart te luchten.

De Vertrouwensperoon zal een luisterend oor bieden en staat de melder bij waar nodig of geeft informatie bij de mogelijke volgende stappen; zonder zich inhoudelijk in de zaak te verdiepen of een waardeoordeel te vellen. Daarnaast zal de Vertrouwenspersoon tips en advies geven aan het bestuur om van de club een veilige omgeving te maken. U begrijpt dat de Vertrouwenspersonen onafhankelijk van het clubbestuur werken.

Cindy Dirkx en Kirsten Heremans nemen vanaf heden de rol op als Vertrouwenspersoon binnen onze club. Zij volgen kortelings de specifieke opleiding die voorzien wordt door Voetbal Vlaanderen. Als u hen wil bereiken kan dat via vertrouwenspersoon@rcfc.be. Zij zullen u vervolgens contacteren.

Cindy Dirkx, API U13 – Seniors

Mijn naam is Cindy Dirkx. Ik ben één van de club-APi’s van RCFC.

Sommigen zullen mij misschien kennen als partner van Koen van de scouting cel, of als deelnemer aan het Event-team van RCFC.  Zelf heb ik geen zoontjes die bij RCFC voetballen. Ik heb wel een voetballende zoon (12j), een tennissende zoon (10j) en een pluszoon die handbal speelt (15j).
Deze 3 tieners zorgen ervoor dat er regelmatig onderwerpen op tafel komen waar ze zich zorgen over maken of waar ze vragen over stellen. We houden ons eraan deze open en eerlijk te bespreken.

Ik ben iemand die het heel belangrijk vind dat je helemaal jezelf kan zijn in eender welke omgeving, en dat je je goed voelt binnen de club. Omdat ik dit psychische en sociaal welbevinden zeer belangrijk vind in de sport ben ik mij gaan verdiepen en bijscholen in het thema “integriteit” en “grensoverschrijdend gedrag”. Daarvoor volg ik enkele opleidingen die georganiseerd worden vanuit Voetbal Vlaanderen.

Als sporter, ouder, trainer, bestuurder of andere vrijwilliger van onze sportclub kan je bij mij als Club-API terecht met een vraag, vermoeden of klacht over elke vorm van grensoverschrijdend gedrag.

Je kan me een mailtje sturen op vertrouwenspersoon@rcfc.be  of bellen op 0486/37.73.26.
Als je mij op de club ziet, mag je mij uiteraard ook aanspreken.

Als Club-API luister ik naar je vraag of verhaal, behandel jouw melding in alle discretie en verleen ik je advies bij de mogelijke vervolgstappen of doorverwijzing.

Groetjes,

Cindy

Kirsten Heremans, API U6 – U12

Hoi, ik ben Kirsten Heremans. Ik ben een van de API’s van onze club.

Sommigen kennen mij misschien als mama van Tristan, speler van de U15. Door hem ben ik al bijna 10 jaar voetbalmama op RCFC.

Beroepshalve ben ik leerkracht en maatschappelijk werker van opleiding. Deze 2 achtergronden maken dat de functie van API binnen RCFC mooi aansluit op mijn professioneel leven. Momenteel ben ik alleen als maatschappelijk werker aan de slag. Dat maakt dat ik het gewend ben mij open te stellen om moeilijke thema’s te bespreken.

Ik weet vanuit mijn vak dat het zeer belangrijk is dat er mensen naar je luisteren en dat het kan helpen dat er iemand met je meedenkt bij moeilijkere zaken. Daarom wil ik graag mijn ervaring inzetten om dit ook bij de spelers van RCFC te kunnen doen. Ik vind het echt enorm belangrijk dat elke speler zich goed voelt, zich op zijn gemak voelt en zichzelf kan zijn.

Je kan me een mailtje sturen op vertrouwenspersoon@rcfc.be. Ik ben ook geregeld aanwezig op de club en je mag me dan zeker ook aanspreken.

Als API luister ik naar je vraag of verhaal, behandel jouw melding in alle discretie en geef ik je advies bij de mogelijke vervolgstappen of doorverwijzing.

 

Groetjes,

Kirsten