Mededeling R. Cappellen FC

R. Cappellen FC zal ondanks de negatieve berichten die de laatste dagen circuleerden volgend seizoen gewoon aantreden in de tweede klasse Voetbal Vlaanderen.

Zoals u ongetwijfeld weet overleed op 23 februari 2017 onze mecenas Jos Van Wellen. De familie Van Wellen, met echtgenote Julia en zoon Louis voorop, engageerden zich vervolgens om de club zeker drie jaar te blijven steunen. Deze overeenkomst verloopt dus aan het einde van dit seizoen. In de voorbije drie seizoenen is er een nieuwe wind gaan waaien in het Jos Van Wellenstadion.

Ondanks een gereduceerd budget en een felle verjonging van de spelerskern werden er knappe resultaten neergezet. Trainer Bart De Roover, sportief manager Koen Schockaert en voorzitter Carlo Van Acker brachten een ideale mix samen en zorgden inmiddels voor een team dat meedoet voor de prijzen. Ook in de jeugd werden stappen gezet om de kwaliteit van de opleiding en de doorstroming naar de A-kern verder te optimaliseren onder leiding van jeugdmanager Carlo Lambrechts en TVJO Fred Ehlen.

De club kon de voorbije jaren tevens een sluitend budget voorleggen. De afgelopen weken zijn met de familie Van Wellen opnieuw afspraken gemaakt aangaande de toekomst. Cappellen FC zal net als de voorbije jaren handelen naar het ter beschikking zijnde budget. Het project dat de voorbije jaren succesvol opgestart werd, zal worden verder gezet. Ook al zal er in juli een andere hoofdtrainer voor de spelersgroep staan, er zal blijven ingezet worden op een jonge spelersgroep die bestaat uit spelers uit de onmiddellijke omgeving van het Jos Van Wellenstadion. Het clubbestuur zal in hier in de komende weken en maanden verder aan werken; te beginnen met de aanvraag voor de licentie tweede amateur.