Nieuwjaarsboodschap Carlo Van Acker

Vrijdag 29 december 2017

Beste leden van het bestuur, coördinatoren van de jeugd, spelers, trainers, medewerkers, ouders, supporters, sponsoren,

Tijdens deze dagen is het de gewoonte dat nieuwjaarswensen worden gericht aan familie, vriendenkring en het algehele veld van professionele en sociale contacten van ieder van ons.

Binnen onze club, en dat is niemand ontgaan, hebben zich de laatste maanden verschillende en noodzakelijke veranderingen voorgedaan. Al deze aanpassingen werden in eer en geweten doorgevoerd door de bestuursorganen van onze club en dit alles met één leidraad: de verdere kwalitatieve uitbouw van onze club en continuïteit van het geesteskind van onze betreurde ere-voorzitter Jos Van Wellen.

Het huidige bestuur is zich zeer bewust van haar verantwoordelijkheid hierin. Samen met Louis Van Wellen, ondertussen ook lid van de Raad van Bestuur, zal verder worden gewerkt aan deze doelstelling. De grote lijnen liggen vast. Deze beleidslijnen werden reeds eerder verwoord naar de verantwoordelijken binnen alle afdelingen van onze club.

Tijden veranderen immers en onze KMO was aan een dringende sanering toe. Het budget van het A elftal werd door een weloverwogen aanwervingspolitiek en inpassing van jeugd gedecimeerd. Het jeugdbudget is dit seizoen reeds aangepast en staat eveneens voor een bijkomende uitdaging. De club wordt geconfronteerd met de beperkingen van haar eigen infrastructuur.

Groei is goed, maar botst soms op haar eigen grenzen. Het is niet anders.

Behoud van de goede naam van de club zal worden verzekerd door het in stand houden van een enthousiast en overwegend jong A elftal, de inrichting van 18 à 19 jeugdelftallen met het IP label en verdere uitbouw van een beloftenelftal als springplank naar de tweede amateur klasse. De club zal de aangesloten leden van zeer jong naar de hoogste trap in de jeugdwerking blijven steunen, samen met alle actoren hierrond. Deze steun zal onmiskenbaar bepaald worden door de huidige geldelijke en ruimtelijke mogelijkheden van de club.

Sponsors van het eerste uur en ondertussen bijgekomen nieuwe sponsors zullen hierin een belangrijke rol vervullen. Hierbij zal het algemeen belang van de club primeren en zal er worden toegekeken op de strikte naleving ervan. In alle openheid en transparantie. Evenementen, stages en Kick off blijven gestand en zullen verder worden georganiseerd door onze jeugd in overleg en onder voogdij van het bestuur van de club.

Forza RCFC, met zijn allen. Want, “less is more….”

Fijne feestdagen voor iedereen,

Carlo Van Acker
Voorzitter RCFC