Blessurebehandeling

Bij het oplopen van een blessure is het zeer belangrijk om het volgende 10-stappenplan te doorlopen

1. Indien zeer ernstige kwetsuur (bv breuk) onmiddellijk langs gaan bij dokter of spoed

2. Ongevalsaangifte (te vragen aan trainer of afgevaardigde of hier te downloaden) laten invullen en ons zo snel mogelijk terugbezorgen. Adres staat vermeld op bijhorende brief.

3. Bij andere kwetsuren (niet zo dringend : bv verrekking) zich melden bij onze club kiné’s. Hiervoor maak je een afspraak met Maarten via: +32 479 41 97 38 Dus : bij elke kwetsuur zich melden bij de verzorger (inschrijven van de kwetsuur in Prosoccerdata)

4. De kinesist en/of dokter zullen een behandeling afspreken met u om de kwetsuur zo goed mogelijk te genezen.

5. Bij einde kwetsuur langs gaan bij de kinesist en/of dokter voor checkup van de kwetsuur, zodat wij zeker zijn dat deze genezen is.
Dus : altijd langsgaan bij de verzorger voor uitschrijving van de kwetsuur, anders geen training of wedstrijd !

6. Hervat de training, eventueel met een aangepast programma (af te spreken met trainer en kine bv enkel lopen of Reva trainingen)

7. Volg minstens één volledige training aan 100% met de groep voordat je in aanmerking kan komen voor een wedstrijdselectie (als aan punt 9 is voldaan) !

8. Bij herval of blijvende probleem : onmiddellijk de kinesist en/of dokter raadplegen

9. Volledig fit : zorg er zeker voor dat je, indien je een ongevalsaangifte van de KBVB had aangegeven, je administratief laat uitschrijven door de dokter. Dit attest zo vlug mogelijk terug binnenbrengen zodat wij dit kunnen opsturen naar de KBVB. (geen ingevuld attest : geen wedstrijd spelen)

10. Spelen van wedstrijden is toegestaan.

Dit stappenplan is vooral bedoeld om onze jeugdspelers beter te begeleiden bij kwetsuren.
Hierdoor weet de TVJO en coördinator van R Cappellen FC, welke speler gekwetst is en welke behandeling er is voorgeschreven.
NOOIT beginnen trainen voor eerst langs geweest te zijn bij de kinesist en/of dokter !!